Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
Obecnie "Solidarność" otwiera przed nami ogromne pole służby społecznej w pracy badawczej, konsultacyjnej i Oświatowej. Ruch związkowy i ruch wiejski podjęły piękną a w PRL przerwaną tradycję Uniwersytetów Robotniczych i Ludowych. Powinnością TKN jest współdziałać w utrzymaniu i rozwoju tych placówek.
4. Towarzystwo nasze pragnie także w nowych warunkach pozostać jednym z ośrodków opiniotwórczych środowiska naukowego i literackiego. Nie powinno zabraknąć naszego głosu w debacie o organizacji nauki i życia kulturalnego, o modelu i zadaniach szkoły wyższej, o polityce wydawniczej i cenzuralnej. Szczególną troskę poświęcić wypada odbudowie tych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, w których i poznanie i nauczanie uległo najgłębszym
Obecnie "Solidarność" otwiera przed nami ogromne pole służby społecznej w pracy badawczej, konsultacyjnej i Oświatowej. Ruch związkowy i ruch wiejski podjęły piękną a w PRL przerwaną tradycję Uniwersytetów Robotniczych i Ludowych. Powinnością TKN jest współdziałać w utrzymaniu i rozwoju tych placówek.<br>4. Towarzystwo nasze pragnie także w nowych warunkach pozostać jednym z ośrodków opiniotwórczych środowiska naukowego i literackiego. Nie powinno zabraknąć naszego głosu w debacie o organizacji nauki i życia kulturalnego, o modelu i zadaniach szkoły wyższej, o polityce wydawniczej i cenzuralnej. Szczególną troskę poświęcić wypada odbudowie tych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych, w których i poznanie i nauczanie uległo najgłębszym
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego