Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Państwo i Prawo
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1991
administracyjne (np. art. 8, 10 i 23 ustawy). Przepisy ustawy regulują wyraźnie tylko nieliczne kwestie proceduralne (zasady wszczęcia postępowania, krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków o wszczęcie tego postępowania oraz sposób wzruszania decyzji administracyjnych); do określenia wszelkich innych, nie uregulowanych w ustawie, zagadnień postępowania przed Urz. An., należy więc stosować k.p.a.
2. Zgodnie z art. 21 ustawy z 1990 r. postępowanie administracyjne w wypadkach przewidzianych w ustawie wszczyna się z urzędu lub na wniosek uprawnionego. Z urzędu postępowanie wszczyna Urz. An. i wówczas może je poprzedzać kontrola przeprowadzona przez ten Urząd lub niektóre inne rodzaje działalności Urzędu określone w art
administracyjne (np. art. 8, 10 i 23 ustawy). Przepisy ustawy regulują wyraźnie tylko nieliczne kwestie proceduralne (zasady wszczęcia postępowania, krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosków o wszczęcie tego postępowania oraz sposób wzruszania decyzji administracyjnych); do określenia wszelkich innych, nie uregulowanych w ustawie, zagadnień postępowania przed Urz. An., należy więc stosować k.p.a.<br>2. Zgodnie z art. 21 ustawy z 1990 r. postępowanie administracyjne w wypadkach przewidzianych w ustawie wszczyna się z urzędu lub na wniosek uprawnionego. Z urzędu postępowanie wszczyna Urz. An. i wówczas może je poprzedzać kontrola przeprowadzona przez ten Urząd lub niektóre inne rodzaje działalności Urzędu określone w art
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego