Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
przepisów dotyczących umowy o pracę na czas nie określony, to jednak powyższa dyspozycja nakazująca odpowiednio (podkr. moje - M. R. K. ) stosować przepisy o umowie o pracę na czas nie określony do stosunku pracy powstałego na podstawie powołania. Na odmiennych pozycjach, niż Autor, stoi praktyka. W jej świetle, ponieważ art. 69 k. p. nie mówi o stosowaniu odpowiednim, chodzi o stosowanie bez ograniczeń przepisów dotyczących umowy o pracę na czas nie określony, chyba że ograniczenia takie przewidują wyraźnie przepisy kodeksu lub inne szczególne przepisy prawa pracy.
Konstrukcja o odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących umowy o pracę na czas nie określony do stosunku pracy powstałego
przepisów dotyczących umowy o pracę na czas nie określony, to jednak powyższa dyspozycja nakazująca odpowiednio (podkr. moje - M. R. K. ) stosować przepisy o umowie o pracę na czas nie określony do stosunku pracy powstałego na podstawie powołania. Na odmiennych pozycjach, niż Autor, stoi praktyka. W jej świetle, ponieważ art. 69 k. p. nie mówi o stosowaniu odpowiednim, chodzi o stosowanie bez ograniczeń przepisów dotyczących umowy o pracę na czas nie określony, chyba że ograniczenia takie przewidują wyraźnie przepisy kodeksu lub inne szczególne przepisy prawa pracy. <br> Konstrukcja o odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących umowy o pracę na czas nie określony do stosunku pracy powstałego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego