Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
stosunku pracy wskutek tymczasowego aresztowania pracownika, jeśli postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zapadł prawomocny wyrok uniewinniający.
Stanowisko ustawodawcy wyrażone w delegacji w art. 173 § 1 pkt. 2 k. p. dla Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do określenia przypadków, w których nie stosuje się przewidzianego w art. 156 § 1 k. p. warunku przepracowania roku dla uzyskania prawa do urlopu, dopuszcza ewentualność uregulowania omawianej kwestii tak, jak chce Autor glosy.
Takie stanowisko ustawodawcy przemawia za trafnością głosowanej tezy Sądu Najwyższego, a tym samym przeciwko poglądowi J. Logi, co do interpretacji art. 156 § 1 k. p.
Nie mogę też podzielić zapatrywania Autora glosy
stosunku pracy wskutek tymczasowego aresztowania pracownika, jeśli postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone lub zapadł prawomocny wyrok uniewinniający. <br> Stanowisko ustawodawcy wyrażone w delegacji w art. 173 § 1 pkt. 2 k. p. dla Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do określenia przypadków, w których nie stosuje się przewidzianego w art. 156 § 1 k. p. warunku przepracowania roku dla uzyskania prawa do urlopu, dopuszcza ewentualność uregulowania omawianej kwestii tak, jak chce Autor glosy. <br> Takie stanowisko ustawodawcy przemawia za trafnością głosowanej tezy Sądu Najwyższego, a tym samym przeciwko poglądowi J. Logi, co do interpretacji art. 156 § 1 k. p. <br> Nie mogę też podzielić zapatrywania Autora glosy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego