Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
delegacji ustalić momentu, od jakiego biegnie okres przerwy w zatrudnieniu, wywołanej np. niezdolnością do pracy, ponieważ, jego zdaniem, upoważnienie z art. 173 § 1 pkt. 2 k. p. dla Ministra nie idzie tak daleko, Autor glosy nie przytacza dla uzasadnienia swego stanowiska bliższej argumentacji, a delegacja ustawowa zawarta w art. 173 k. p. jest dość szeroka. .
W świetle dotychczasowych wywodów, wbrew poglądowi Autora glosy, stanowisko Sądu Najwyższego nie oznacza regresu w stosunku do uregulowania omawianej kwestii. w stanie prawnym poprzedzającym wejście w życie kodeksu pracy, gdyż poprzednio była ona unormowana identycznie przez ustawę z 29. IV. 1969 (Dz. U. nr 12, poz. 85
delegacji ustalić momentu, od jakiego biegnie okres przerwy w zatrudnieniu, wywołanej np. niezdolnością do pracy, ponieważ, jego zdaniem, upoważnienie z art. 173 § 1 pkt. 2 k. p. dla Ministra nie idzie tak daleko, Autor glosy nie przytacza dla uzasadnienia swego stanowiska bliższej argumentacji, a delegacja ustawowa zawarta w art. 173 k. p. jest dość szeroka. &lt;page nr=50&gt;. <br> W świetle dotychczasowych wywodów, wbrew poglądowi Autora glosy, stanowisko Sądu Najwyższego nie oznacza regresu w stosunku do uregulowania omawianej kwestii. w stanie prawnym poprzedzającym wejście w życie kodeksu pracy, gdyż poprzednio była ona unormowana identycznie przez ustawę z 29. IV. 1969 (Dz. U. nr 12, poz. 85
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego