Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów.
Wyrok Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z 2. V. 1979, nr I P 522/79
Z uzasadnienia
Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:
Skuteczność wypowiedzenia umowy jest uzależniona od istnienia przyczyny tego wypowiedzenia (art. 45 k. p. ) albo od zachowania przepisów o wypowiadaniu umów (art. 46 k. p. ). Brak którejkolwiek z tych przesłanek stwarza po stronie pracownika prawo żądania uznania za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę lub prawo żądania przywrócenia go do pracy, gdy upłynął już okres wypowiedzenia. Sformułowanie art. 45 k. p. i art. 46 k
umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów.&lt;/hi&gt;<br> &lt;tit1&gt;Wyrok Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z 2. V. 1979, nr I P 522/79&lt;/tit1&gt;<br>Z uzasadnienia<br> Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zważył, co następuje:<br> Skuteczność wypowiedzenia umowy jest uzależniona od istnienia przyczyny tego wypowiedzenia (art. 45 k. p. ) albo od zachowania przepisów o wypowiadaniu umów (art. 46 k. p. ). Brak którejkolwiek z tych przesłanek stwarza po stronie pracownika prawo żądania uznania za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę lub prawo żądania przywrócenia go do pracy, gdy upłynął już okres wypowiedzenia. Sformułowanie art. 45 k. p. i art. 46 k
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego