Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
zagadnienie opinii o pracy, J. Kruszewska podnosi ważny społecznie problem opinii pracowniczych wydawanych w czasie trwania stosunku pracy. W praktyce bowiem częste są wypadki, kiedy pracownik wnosi o wydanie opinii o dotychczasowej pracy nie w związku z zakończeniem stosunku pracy, lecz w czasie jego trwania. Z treści art. 98 § 1 k. p. wynika, że obowiązek wydania opinii o pracowniku ciąży na zakładzie pracy wówczas, gdy pracownik złoży wniosek o wydanie opinii w związku z wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Powstaje pytanie, czy obowiązek wydania opinii o pracowniku ciąży także na zakładzie pracy, gdy pracownik złoży wniosek o wydanie opinii o pracy
zagadnienie opinii o pracy, J. Kruszewska podnosi ważny społecznie problem opinii pracowniczych wydawanych w czasie trwania stosunku pracy. W praktyce bowiem częste są wypadki, kiedy pracownik wnosi o wydanie opinii o dotychczasowej pracy nie w związku z zakończeniem stosunku pracy, lecz w czasie jego trwania. Z treści art. 98 § 1 k. p. wynika, że obowiązek wydania opinii o pracowniku ciąży na zakładzie pracy wówczas, gdy pracownik złoży wniosek o wydanie opinii w związku z wypowiedzeniem, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Powstaje pytanie, czy obowiązek wydania opinii o pracowniku ciąży także na zakładzie pracy, gdy pracownik złoży wniosek o wydanie opinii o pracy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego