Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
stosowaniem kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, przy czym odstąpienie od ich wymierzenia dopuszczalne jest tylko wyjątkowo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 111 k. p. . Ta słuszna wypowiedź zasługuje na uzupełnienie, ponieważ obligatoryjne stosowanie rzeczonych kar nie wynika tylko z treści art. 108 § 1 i 2 k. p. (chodzi o sformułowanie "stosuje się") i art. 110 § 1 k. p. ("karę stosuje kierownik zakładu pracy"), lecz także z zasady jednolitości polityki dyscyplinarnej, nakazującej jednakowe traktowanie pracowników w zakresie nakładania na nich sankcji w takich samych sytuacjach. .
W ramach komentarza treści art. 109 §1 k. p. Autorka reprezentuje trafny pogląd
stosowaniem kar za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, przy czym odstąpienie od ich wymierzenia dopuszczalne jest tylko wyjątkowo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 111 k. p. &lt;page nr=44&gt;. Ta słuszna wypowiedź zasługuje na uzupełnienie, ponieważ obligatoryjne stosowanie rzeczonych kar nie wynika tylko z treści art. 108 § 1 i 2 k. p. (chodzi o sformułowanie "stosuje się") i art. 110 § 1 k. p. ("karę stosuje kierownik zakładu pracy"), lecz także z zasady jednolitości polityki dyscyplinarnej, nakazującej jednakowe traktowanie pracowników w zakresie nakładania na nich sankcji w takich samych sytuacjach. &lt;page nr=54&gt;. <br> W ramach komentarza treści art. 109 §1 k. p. Autorka reprezentuje trafny pogląd
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego