Typ tekstu: Prasa
Tytuł: CKM
Nr: 5
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
ci satysfakcja płynąca ze spełnienia obywatelskiego obowiązku. n

DONOS OBYWATELSKI
Ja, niżej podpisany/a ........................., wypełniając swoją powinność obywatelską, uprzejmie donoszę ...........(wybierz właściwą placówkę: Izba Skarbowa, Najwyższa Izba Kontroli, Policja, Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Handlowa,
Straż Miejska, Pan Prezydent, Pan Wojewoda), że nie mogę
już dłużej ścierpieć faktu, iż obywatel/ka
............. ............................. (imię i nazwisko, adres)
jest hamulcem w naszym pochodzie ku Europie, bowiem ............................................................................................
......................... (wpisujemy to wszystko, co leży nam na wątrobie)
Wyżej wymieniony/a dlatego właśnie jeździ samochodem marki ..................., mieszka luksusowo w .......................... ,
ma ponadto ...................................... (segment, pałacyk, dworek) .............................. (obrazy - czyje?, antenę satelitarną, kochankę/ka, biżuterię, futra - ile?, kafelki) ...............
(magnetowidy - ile?, był na
ci satysfakcja płynąca ze spełnienia obywatelskiego obowiązku. n<br><br>DONOS OBYWATELSKI<br>Ja, niżej podpisany/a ........................., wypełniając swoją powinność obywatelską, uprzejmie donoszę ...........(wybierz właściwą placówkę: Izba Skarbowa, Najwyższa Izba Kontroli, Policja, Stacja Sanitarno-<br>-Epidemiologiczna, Państwowa Inspekcja Handlowa,<br>Straż Miejska, Pan Prezydent, Pan Wojewoda), że nie mogę<br>już dłużej ścierpieć faktu, iż obywatel/ka<br>............. ............................. (imię i nazwisko, adres)<br>jest hamulcem w naszym pochodzie ku Europie, bowiem ............................................................................................<br>......................... (wpisujemy to wszystko, co leży nam na wątrobie)<br>Wyżej wymieniony/a dlatego właśnie jeździ samochodem marki ..................., mieszka luksusowo w .......................... ,<br>ma ponadto ...................................... (segment, pałacyk, dworek) .............................. (obrazy - czyje?, antenę satelitarną, kochankę/ka, biżuterię, futra - ile?, kafelki) ...............<br>(magnetowidy - ile?, był na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego