Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
były częścią bardzo swoistego ekosystemu tundry niskich szerokości geograficznych. Prócz gatunków zwierząt do dziś żyjących, lub przynajmniej mających bliskich krewniaków w dzisiejszych faunach, w skład biocenozy tej weszły zwierzęta niezwykłe, zwłaszcza mamut i nosorożec włochaty (ryc. 17.11). Największy był mamut Mammuthus primigenius. Ostatnie jego szczątki datuje się na 13 ka w Szwecji i 11 ka na półwyspie Tajmyr, gdzie podążał za cofającym się lądolodem. Reliktowe populacje dotrwały do czasów historycznych na Wyspie Wrangla, nigdy jednak nie stykając się z człowiekiem. Mamut jest słoniem pochodzenia europejskiego, w uformowanej postaci występował tylko w dwu ostatnich zlodowaceniach, a jego przodek z wcześniejszych zlodowaceń
były częścią bardzo swoistego ekosystemu tundry niskich szerokości geograficznych. Prócz gatunków zwierząt do dziś żyjących, lub przynajmniej mających bliskich krewniaków w dzisiejszych faunach, w skład biocenozy tej weszły zwierzęta niezwykłe, zwłaszcza mamut i nosorożec włochaty (ryc. 17.11). Największy był mamut Mammuthus primigenius. Ostatnie jego szczątki datuje się na 13 ka w Szwecji i 11 ka na półwyspie Tajmyr, gdzie podążał za cofającym się lądolodem. Reliktowe populacje dotrwały do czasów historycznych na Wyspie Wrangla, nigdy jednak nie stykając się z człowiekiem. Mamut jest słoniem pochodzenia europejskiego, w uformowanej postaci występował tylko w dwu ostatnich zlodowaceniach, a jego przodek z wcześniejszych zlodowaceń
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego