Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
w 1743 i w 1749 r. Była to przeróbka pierwszej części dekady dzieła Szent-Ivanyego przy czym Bystrzonowski - ograniczając w ten sposób tematykę (i objętość) dzieła, podał z zakresu geografii tylko zwięzłe wiadomości, a z historii i wykładu "historii naturalnej" zrezygnował.
Usunął też Brzytowski szereg wzmianek fantastycznych m.in. o kamieniu filozoficznym.
Jednak w dziedzinie nauk - określonych obecnie niekiedy jako ścisłe i z zakresu techniki - Brzystrzonowski prawie nic nie uronił z tego, co w tym zakresie znajdowała się w przerobionej części encyklopedii Szent-Ivanyego. Co więcej, Brzytowski dodał pewne wiadomości praktyczne i ważne dla polskiego czytelnika, jak położenie geograficzne miast i
w 1743 i w 1749 r. Była to przeróbka pierwszej części dekady dzieła Szent-Ivanyego przy czym Bystrzonowski - ograniczając w ten sposób tematykę (i objętość) dzieła, podał z zakresu geografii tylko zwięzłe wiadomości, a z historii i wykładu "historii naturalnej" zrezygnował.<br> Usunął też Brzytowski szereg wzmianek fantastycznych m.in. o kamieniu filozoficznym.<br> Jednak w dziedzinie nauk - określonych obecnie niekiedy jako ścisłe i z zakresu techniki - Brzystrzonowski prawie nic nie uronił z tego, co w tym zakresie znajdowała się w przerobionej części encyklopedii Szent-Ivanyego. Co więcej, Brzytowski dodał pewne wiadomości praktyczne i ważne dla polskiego czytelnika, jak położenie geograficzne miast i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego