Typ tekstu: Książka
Autor: Jamroży Zygmunt
Tytuł: Beton i jego technologie
Rok: 2000
zaprojektowaniu ilość zaprawy okazała się za niska, to należy zwiększyć ilość zaczynu zachowując niezmieniony wskaźnik C/W.
Praktyka wykazuje, że uzyskanie absolutnie szczelnej mieszanki po zagęszczeniu jest rzadko osiągane, dlatego zaleca się obliczać wskaźnik C/W dla wytrzymałości betonu o około 10% wyższej niż jest wymagana. Jak w poprzednich przypadkach, konieczne jest sprawdzenie praktyczne poprawności składu i ewentualne korekty, przede wszystkim za pomocą domieszek bądź dodatków mineralnych.
Przy projektowaniu składu betonów klas???B50 można posługiwać się odpowiednimi programami komputerowymi oraz tzw. arkuszami kalkulacyjnymi. W obu przypadkach wykorzystuje się wzory i zależności opisane dla metod obliczeniowych. Zaletą powyższych sposobów jest możliwość szybkiej
zaprojektowaniu ilość zaprawy okazała się za niska, to należy zwiększyć ilość zaczynu zachowując niezmieniony wskaźnik C/W.<br>Praktyka wykazuje, że uzyskanie absolutnie szczelnej mieszanki po zagęszczeniu jest rzadko osiągane, dlatego zaleca się obliczać wskaźnik C/W dla wytrzymałości betonu o około 10% wyższej niż jest wymagana. Jak w poprzednich przypadkach, konieczne jest sprawdzenie praktyczne poprawności składu i ewentualne korekty, przede wszystkim za pomocą domieszek bądź dodatków mineralnych. <br>Przy projektowaniu składu betonów klas???B50 można posługiwać się odpowiednimi programami komputerowymi oraz tzw. arkuszami kalkulacyjnymi. W obu przypadkach wykorzystuje się wzory i zależności opisane dla metod obliczeniowych. Zaletą powyższych sposobów jest możliwość szybkiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego