Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
przyjmiemy, że oscylacyjne funkcje falowe mają dokładnie postać, czyli są iloczynami funkcji oscylatora harmonicznego, to pierwszy wyraz w równa się .
Wyrażenie to znika poza przypadkiem , czyli równa się zeru dla dowolnej zmiany oscylacyjnych liczb kwantowych. Podobnie każdy wyraz sumy w rozpada się na iloczyn .
Aby wyrażenie było różne od zera, konieczne jest spełnienie warunku itd., poza k-tym drganiem normalnym, dla którego . Zatem reguły wyboru dla oscylatora harmonicznego ograniczają przejścia elektryczne dipolowe do takich, w których tylko jedna oscylacyjna liczba kwantowa ulega zmianie o 1. W szczególności w absorpcji cząsteczki wieloatomowej będziemy obserwować praktycznie tylko przejścia podstawowe poszczególnych drgań normalnych, a
przyjmiemy, że oscylacyjne funkcje falowe mają dokładnie postać, czyli są iloczynami funkcji oscylatora harmonicznego, to pierwszy wyraz w równa się &lt;gap&gt;.<br>Wyrażenie to znika poza przypadkiem &lt;gap&gt;, czyli równa się zeru dla dowolnej zmiany oscylacyjnych liczb kwantowych. Podobnie każdy wyraz sumy w rozpada się na iloczyn &lt;gap&gt;.<br>Aby wyrażenie było różne od zera, konieczne jest spełnienie warunku &lt;gap&gt; itd., poza k-tym drganiem normalnym, dla którego &lt;gap&gt;. Zatem reguły wyboru dla oscylatora harmonicznego ograniczają przejścia elektryczne dipolowe do takich, w których tylko jedna oscylacyjna liczba kwantowa ulega zmianie o 1. W szczególności w absorpcji cząsteczki wieloatomowej będziemy obserwować praktycznie tylko przejścia podstawowe &lt;gap&gt; poszczególnych drgań normalnych, a
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego