Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
szelfowych a zróżnicowaniem organizmów na przełomie permu i triasu. Radykalne zmniejszenie powierzchni mórz, spowodowane zapewne przez uwięzienie wody w lądolodach permskiego zlodowacenia Gondwany i obniżenie poziomu morza, zasadniczo zmniejszyło liczebność gatunków w różnych grupach organizmów morskich (mniej też oczywiście jest stanowisk ze skamieniałościami). W tym samym czasie nadzwyczajnemu rozkwitowi podlegały kontynentalne biocenozy z gadami ssakokształtnymi na czele.
Koncepcja biogeografii wysp ma istotny walor dydaktyczny. Pozwala na uzmysłowienie sobie tego, że wymieranie gatunków jest naturalną konsekwencją ich powstawania.
Niezależnie od tego, że liczba gatunków organizmów wzrastała w toku ewolucji i dziś jest bez wątpienia wielokrotnie większa niż w okresie kambryjskim, nie ulega
szelfowych a zróżnicowaniem organizmów na przełomie permu i triasu. Radykalne zmniejszenie powierzchni mórz, spowodowane zapewne przez uwięzienie wody w lądolodach permskiego zlodowacenia Gondwany i obniżenie poziomu morza, zasadniczo zmniejszyło liczebność gatunków w różnych grupach organizmów morskich (mniej też &lt;page nr=105&gt; oczywiście jest stanowisk ze skamieniałościami). W tym samym czasie nadzwyczajnemu rozkwitowi podlegały kontynentalne biocenozy z gadami ssakokształtnymi na czele.<br>Koncepcja biogeografii wysp ma istotny walor dydaktyczny. Pozwala na uzmysłowienie sobie tego, że wymieranie gatunków jest naturalną konsekwencją ich powstawania.<br>Niezależnie od tego, że liczba gatunków organizmów wzrastała w toku ewolucji i dziś jest bez wątpienia wielokrotnie większa niż w okresie kambryjskim, nie ulega
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego