Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
biblioteki. Aktualne wyniki duńskich badań oraz kilka uwag metodologicznych (O. Harbo, Dania); Struktura literackiego smaku użytkowników węgierskich czytelników (B. Balogh, I. Kamaras, Węgry); Oczekiwania i doświadczenia czytelników (B. Luckham, Wielka Brytania); Stan i perspektywy czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz jego badania we Francji (D. Escarpit, Francja); Społeczno-zawodowe uwarunkowania kształtowania się publiczności literatury profesjonalnej (G. Strausowa, Polska). Wyniki badań dotyczyły przeważnie czytelników bibliotek publicznych. Wyjątek stanowiły doniesienia o badaniach Gallupa w RFN i Stanach Zjednoczonych obejmujące szersze reprezentacje populacji w skali ogólnokrajowej. Polscy uczestnicy seminarium z zazdrością wysłuchali informacji o wzroście produkcji książki dla dzieci i młodzieży we Francji. W
biblioteki. Aktualne wyniki duńskich badań oraz kilka uwag metodologicznych</hi> (O. Harbo, Dania); <hi rend="italic">Struktura literackiego smaku użytkowników węgierskich czytelników</hi> (B. Balogh, I. Kamaras, Węgry); <hi rend="italic">Oczekiwania i doświadczenia czytelników</hi> (B. Luckham, Wielka Brytania); <hi rend="italic">Stan i perspektywy czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz jego badania we Francji</hi> (D. Escarpit, Francja); <hi rend="italic">Społeczno-zawodowe uwarunkowania kształtowania się publiczności literatury profesjonalnej</hi> (G. Strausowa, Polska). Wyniki badań dotyczyły przeważnie czytelników bibliotek publicznych. Wyjątek stanowiły doniesienia o badaniach Gallupa w RFN i Stanach Zjednoczonych obejmujące szersze reprezentacje populacji w skali ogólnokrajowej. Polscy uczestnicy seminarium z zazdrością wysłuchali informacji o wzroście produkcji książki dla dzieci i młodzieży we Francji. W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego