Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
punktu żywnościowego gorące posiłki i suche należności. Czas i sposób ich wydawania określa dowódca kompanii. Kompanijny punkt żywienia nie jest elementem stałym, lecz organizowanym tylko na czas przyjęcia i wydawania posiłku. Kompaniom (bateriom) działającym przez dłuższy czas samodzielnie poza ugrupowaniem batalionu (dywizjonu) może być przydzielona z batalionowego punktu żywienia jedna kuchnia polowa i wówczas kompanijnego punktu żywienia organizuje się jako element stały. Kompanii można też przydzielić suchy prowiant na cały czas wykonywania zadania poza ugrupowaniem batalionu.
[...]
Za wyżywienie żołnierzy w batalionie odpowiedzialny jest jego dowódca. Natomiast za zorganizowanie i funkcjonowanie batalionowego punktu żywnościowego odpowiada szef logistyki batalionu. Bezpośrednio pracą batalionowego punktu żywnościowego
punktu żywnościowego gorące posiłki i suche należności. Czas i sposób ich wydawania określa dowódca kompanii. Kompanijny punkt żywienia nie jest elementem stałym, lecz organizowanym tylko na czas przyjęcia i wydawania posiłku. Kompaniom (bateriom) działającym przez dłuższy czas samodzielnie poza ugrupowaniem batalionu (dywizjonu) może być przydzielona z batalionowego punktu żywienia jedna kuchnia polowa i wówczas kompanijnego punktu żywienia organizuje się jako element stały. Kompanii można też przydzielić suchy prowiant na cały czas wykonywania zadania poza ugrupowaniem batalionu.<br>[...]<br>Za wyżywienie żołnierzy w batalionie odpowiedzialny jest jego dowódca. Natomiast za zorganizowanie i funkcjonowanie batalionowego punktu żywnościowego odpowiada szef logistyki batalionu. Bezpośrednio pracą batalionowego punktu żywnościowego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego