Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 08.10
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
wprowadzi dla nas ograniczeń

Zielona Wyspa obiecana

Polacy szturmują Irlandię. Aż 11 tysięcy rodaków uzyskało pozwolenia na podjęcie legalnej pracy na wyspie w pierwszych trzech miesiącach po przystąpieniu do Unii Europejskiej - podały irlandzkie władze.
To o ponad 1/3 więcej, niż liczba Polaków, która w tym czasie uzyskała prawo do legalnego pobytu w Wielkiej Brytanii, postrzeganej dotąd jako główny cel wyjazdów Polaków.
Irlandia jest jedynym krajem "starej" Unii, który całkowicie otworzył swój rynek pracy dla Polaków. Wielka Brytania i Szwecja zdecydowały się na częściowe otwarcie, zachowując restrykcje przy przyznawaniu polskim pracownikom świadczeń socjalnych.
Jednak w traktacie akcesyjnym Dublin zastrzegł możliwość przywrócenia
wprowadzi dla nas ograniczeń&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;&lt;name type="place"&gt;Zielona Wyspa&lt;/&gt; obiecana&lt;/&gt;<br><br>Polacy szturmują &lt;name type="place"&gt;Irlandię&lt;/&gt;. Aż 11 tysięcy rodaków uzyskało pozwolenia na podjęcie legalnej pracy na wyspie w pierwszych trzech miesiącach po przystąpieniu do &lt;name type="org"&gt;Unii Europejskiej&lt;/&gt; - podały irlandzkie władze.<br>To o ponad 1/3 więcej, niż liczba Polaków, która w tym czasie uzyskała prawo do legalnego pobytu w &lt;name type="place"&gt;Wielkiej Brytanii&lt;/&gt;, postrzeganej dotąd jako główny cel wyjazdów Polaków.<br>&lt;name type="place"&gt;Irlandia&lt;/&gt; jest jedynym krajem "starej" &lt;name type="org"&gt;Unii&lt;/&gt;, który całkowicie otworzył swój rynek pracy dla Polaków. &lt;name type="place"&gt;Wielka Brytania&lt;/&gt; i &lt;name type="place"&gt;Szwecja&lt;/&gt; zdecydowały się na częściowe otwarcie, zachowując restrykcje przy przyznawaniu polskim pracownikom świadczeń socjalnych.<br>Jednak w traktacie akcesyjnym &lt;name type="place"&gt;Dublin&lt;/&gt; zastrzegł możliwość przywrócenia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego