Typ tekstu: Książka
Tytuł: Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw w Polsce
Rok: 2002
reguły związani z etosem "Solidarności". Po drugie, w czerwcu 1990r. wprowadzone zostały regulacje prawne umożliwiające żądania zwrotu nieuczciwie zagarniętego majątku, a w nowelizacji ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z 19 lipca 1991r. przyjęto zapisy uzależniające dysponowanie majątkiem przedsiębiorstw od zgody organu założycielskiego. Po trzecie, rozwijająca się ścieżka prywatyzacji leasingowej stworzyła możliwość legalnego przejmowania całego majątku przedsiębiorstw przez insiderów, a więc dokonywania transferu własności w skali nieporównanie większej (oraz bez dezaprobaty społecznej) niż miało to miejsce wcześniej.
Nomenklaturowa prywatyzacja miała również później, w trakcie "normalnej" prywatyzacji, swoją mutację. W latach 1988-1990 establishment poprzedniego ustroju stworzył sobie instytucjonalne zabezpieczenia dla przyszłych działań - własne
reguły związani z etosem "Solidarności". Po drugie, w czerwcu 1990r. wprowadzone zostały regulacje prawne umożliwiające żądania zwrotu nieuczciwie zagarniętego majątku, a w nowelizacji ustawy o przedsiębiorstwach państwowych z 19 lipca 1991r. przyjęto zapisy uzależniające dysponowanie majątkiem przedsiębiorstw od zgody organu założycielskiego. Po trzecie, rozwijająca się ścieżka prywatyzacji leasingowej stworzyła możliwość legalnego przejmowania całego majątku przedsiębiorstw przez insiderów, a więc dokonywania transferu własności w skali nieporównanie większej (oraz bez dezaprobaty społecznej) niż miało to miejsce wcześniej.<br>Nomenklaturowa prywatyzacja miała również później, w trakcie "normalnej" prywatyzacji, swoją mutację. W latach 1988-1990 establishment poprzedniego ustroju stworzył sobie instytucjonalne zabezpieczenia dla przyszłych działań - własne
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego