Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
prowadziła ochronki, szkoły podstawowe, ogólnokształcące, zawodowe, w tym handlowe i rzemieślnicze. Zakładała też szkoły dokształcające dla nauczycieli i własne internaty. Na terenie całego kraju funkcjonowało prawie 800 bibliotek PMS, których łączny księgozbiór sięgał 500 tys. pozycji. Ważnym fragmentem aktywności Macierzy była działalność wydawnicza; obok literatury pięknej powstawały programy szkolne, zestawy lektur, podręczniki itp. Spośród wielu działaczy PMS należy wymienić, przede wszystkim, Józefa Stemlera, który m.in. zachęcał mieszkańców wsi i miasteczek do pracy samokształceniowej, w celu likwidacji analfabetyzmu i "przysporzenia [Polsce] światłych i rozumnych obywateli". Apelując do światlejszych warstw społecznych Stemler podkreślał pozytywne skutki płynące z walki o uobywatelnienie szerokich kręgów
prowadziła ochronki, szkoły podstawowe, ogólnokształcące, zawodowe, w tym handlowe i rzemieślnicze. Zakładała też szkoły dokształcające dla nauczycieli i własne internaty. Na terenie całego kraju funkcjonowało prawie 800 bibliotek PMS, których łączny księgozbiór sięgał 500 tys. pozycji. Ważnym fragmentem aktywności Macierzy była działalność wydawnicza; obok literatury pięknej powstawały programy szkolne, zestawy lektur, podręczniki itp. Spośród wielu działaczy PMS należy wymienić, przede wszystkim, Józefa Stemlera, który m.in. zachęcał mieszkańców wsi i miasteczek do pracy samokształceniowej, w celu likwidacji analfabetyzmu i "przysporzenia [Polsce] światłych i rozumnych obywateli". Apelując do światlejszych warstw społecznych Stemler podkreślał pozytywne skutki płynące z walki o uobywatelnienie szerokich kręgów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego