Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Metropol
Nr: 04.11
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
branży w inwestycjach ogółem wyniósł 42,5 procent (19,5 mld USD).
Kolejnym sektorem gospodarki pochłaniającym największe strumienie inwestycyjne są usługi finansowe, których skumulowana wartość na koniec 2000 roku wyniosła 10,4 mld USD (22,7 proc. całkowitego napływu bezpośrednich inwestycji do Polski).
Na trzecim miejscu znalazł się transport, gospodarka magazynowa oraz łączność, gdzie odnotowano inwestycje o całkowitej wartości 5,5 miliarda USD (12,1 proc.). Ponad 91 proc. kapitału zainwestowanego w Polsce pochodzi z państw należących do OECD (ponad 41,8 mld dolarów). Lista największych inwestorów zagranicznych obejmuje jedynie tych, którzy zainwestowali kwotę powyżej 1 mlna USD.

(PAP)Pozytywne prognozy
branży w inwestycjach ogółem wyniósł 42,5 procent (19,5 mld USD).<br>Kolejnym sektorem gospodarki pochłaniającym największe strumienie inwestycyjne są usługi finansowe, których skumulowana wartość na koniec 2000 roku wyniosła 10,4 mld USD (22,7 proc. całkowitego napływu bezpośrednich inwestycji do Polski).<br>Na trzecim miejscu znalazł się transport, gospodarka magazynowa oraz łączność, gdzie odnotowano inwestycje o całkowitej wartości 5,5 miliarda USD (12,1 proc.). Ponad 91 proc. kapitału zainwestowanego w Polsce pochodzi z państw należących do OECD (ponad 41,8 mld dolarów). Lista największych inwestorów zagranicznych obejmuje jedynie tych, którzy zainwestowali kwotę powyżej 1 mlna USD.<br><br>&lt;au&gt;(PAP)&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="news"&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Pozytywne prognozy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego