Typ tekstu: Książka
Autor: Szymański Wojciech
Tytuł: Chemia jądrowa. Zarys problematyki przemian jądrowych
Rok: 1996
liczbę jąder - aktywnego ((...)), wytwarzanego na sekundę w blaszce złotej ((...)) o grubości 0,3 mm i powierzchni 5 cm2, wystawionej na działanie strumienia neutronów termicznych 107 neutronówˇcm21 [zachodzi reakcja wychwytu (4.1-6)]. Przekrój czynny na wychwyt neutronów termicznych dla ((...)) wynosi 94 barny. Inne reakcje w złocie pomijamy. Gęstość złota ((...)), masa atomowa ((...)).

Można to również wykonać, korzystając ze wzoru (4.3-1). W wyniku otrzymamy 83106 jąder.
Wartości przekrojów czynnych wahają się w bardzo szerokich granicach. Także przekrój czynny dla danego jądra może być bardzo różny w zależności od reakcji, dla której został zmierzony. W reakcjach jądrowych mogą powstawać różne produkty
liczbę jąder - aktywnego ((...)), wytwarzanego na sekundę w blaszce złotej ((...)) o grubości 0,3 mm i powierzchni 5 cm2, wystawionej na działanie strumienia neutronów termicznych 107 neutronówˇcm21 [zachodzi reakcja wychwytu (4.1-6)]. Przekrój czynny na wychwyt neutronów termicznych dla ((...)) wynosi 94 barny. Inne reakcje w złocie pomijamy. Gęstość złota ((...)), masa atomowa ((...)).<br><br>Można to również wykonać, korzystając ze wzoru (4.3-1). W wyniku otrzymamy 83106 jąder.<br> Wartości przekrojów czynnych wahają się w bardzo szerokich granicach. Także przekrój czynny dla danego jądra może być bardzo różny w zależności od reakcji, dla której został zmierzony. W reakcjach jądrowych mogą powstawać różne produkty
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego