Typ tekstu: Książka
Autor: Ozga-Zielińska Maria,
Brzeziński Jerzy
Tytuł: Hydrologia stosowana
Rok: 1994
metoda przenoszenia przepływów wzdłuż rzeki za pomocą zależności (2.102) i (2.104) dotyczy wyłącznie charakterystyk przepływów (rozdz. 3), a nie wartości przepływów chwilowych, które są transformowane zupełnie innymi metodami, zwanymi metodami transformacji przepływu w korycie rzecznym.
Metody transformacji przepływu w korycie rzecznym są metodami transformacji dynamicznej, stosowanymi najczęściej do modelowania przepływu w warunkach ruchu nie ustalonego, a więc przede wszystkim do transformacji fal wezbraniowych. Dysponując modelem transformacji dla danego odcinka koryta rzecznego zawartego pomiędzy dwoma przekrojami kontrolowanymi, można użyć go do określenia przepływów chwilowych w dowolnym przekroju tego odcinka, np. wartości przepływu maksymalnego. Jest to praktycznie jedyna poprawna metoda transformacji
metoda przenoszenia przepływów wzdłuż rzeki za pomocą zależności (2.102) i (2.104) dotyczy wyłącznie charakterystyk przepływów &lt;gap&gt; (rozdz. 3), a nie wartości przepływów chwilowych, które są transformowane zupełnie innymi metodami, zwanymi metodami transformacji przepływu w korycie rzecznym.<br>Metody transformacji przepływu w korycie rzecznym są metodami transformacji dynamicznej, stosowanymi najczęściej do modelowania przepływu w warunkach ruchu nie ustalonego, a więc przede wszystkim do transformacji fal wezbraniowych. Dysponując modelem transformacji dla danego odcinka koryta rzecznego zawartego pomiędzy dwoma przekrojami kontrolowanymi, można użyć go do określenia przepływów chwilowych w dowolnym przekroju tego odcinka, np. wartości przepływu maksymalnego. Jest to praktycznie jedyna poprawna metoda transformacji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego