Typ tekstu: Książka
Autor: Kuczyński Waldemar
Tytuł: Burza nad Wiłą. Dziennik 1980-1981
Rok: 2002
lat, mowy nie było. Były to więc refleksje jakoś obliczone na dalsze lata niewoli. Książkę zamyka mój komentarz wydrukowany przez znany francuski dziennik "Le Monde" w przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego w 1984 r. Uzmysławia on, jak daleko został za nami tamten ponury czas.
Książkę dedykuję Halinie Flis-Kuczyńskiej, Halince, mojej Żonie, a w tamtych latach i także na emigracji działaczce "Solidarności" Rolników Indywidualnych, redaktorce Biuletynu Informacyjnego OKZ NSZZ RI "Solidarność", wydawcy w Paryżu periodyku "Polish Agriculture". Przełom 1981 i 1982 roku był dla nas czasem szczególnie trudnym, bo na stan wojenny nałożyła się ciężka choroba córki. I podczas gdy ja
lat, mowy nie było. Były to więc refleksje jakoś obliczone na dalsze lata niewoli. Książkę zamyka mój komentarz wydrukowany przez znany francuski dziennik "Le Monde" w przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego w 1984 r. Uzmysławia on, jak daleko został za nami tamten ponury czas.<br>Książkę dedykuję Halinie Flis-Kuczyńskiej, Halince, mojej Żonie, a w tamtych latach i także na emigracji działaczce "Solidarności" Rolników Indywidualnych, redaktorce Biuletynu Informacyjnego OKZ NSZZ RI "Solidarność", wydawcy w Paryżu periodyku "Polish Agriculture". Przełom 1981 i 1982 roku był dla nas czasem szczególnie trudnym, bo na stan wojenny nałożyła się ciężka choroba córki. I podczas gdy ja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego