Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
S, -, S1 ; wówczas u,- przedstawia wartościowanie przedmiotu A, ze względu na aspekt j.


(B) Przypuśćmy teraz, że hipotezy h, -, h przypisują konkretne wartości parametrowi n w rozkładzie normalnym o znanym odchyleniu standardowym s, tzn. hipoteza h, stwierdza, że n = n, . (14) sprowadza się wówczas do postaci następującej. Przy założeniu, że n = n5 :. A zatem C5 Ą C6 , wobec założenia, że n5 8 n6 . Tym samym (23) zostało udowodnione.
Podsumujmy te krótkie uwagi. Sformułowaliśmy pewną regułę R wnioskowania stosującą się do przypadku, gdy zbiór możliwych konkluzji składa się z N hipotez prostych, a zbiór przesłanek - ze zdań protokułujących wyniki n niezależnych prób
S, -, S1 ; wówczas u,- przedstawia wartościowanie przedmiotu A, ze względu na aspekt j. <br>&lt;gap reason="sampling"&gt;<br><br> (B) Przypuśćmy teraz, że hipotezy h, -, h przypisują konkretne wartości parametrowi n w rozkładzie normalnym o znanym odchyleniu standardowym s, tzn. hipoteza h, stwierdza, że n = n, . (14) sprowadza się wówczas do postaci następującej. Przy założeniu, że n = n5 :&lt;gap&gt;. A zatem C5 Ą C6 , wobec założenia, że n5 8 n6 . Tym samym (23) zostało udowodnione.<br> Podsumujmy te krótkie uwagi. Sformułowaliśmy pewną regułę R wnioskowania stosującą się do przypadku, gdy zbiór możliwych konkluzji składa się z N hipotez prostych, a zbiór przesłanek - ze zdań protokułujących wyniki n niezależnych prób
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego