Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Powszechny
Nr: 47
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1994
Odtąd było oczywiste, że dwa - wspomniane na początku - filary systemu muszą być utrzymane. Pozostawał jednak znaczny margines wolności. Cezury roku 1956 nie wolno lekceważyć. Pomimo że zachowane zostały zasadnicze cechy systemu radzieckiego, to jednak powstała duża sfera wolności, w której mogło się rozwijać zwykłe życie zwykłych obywateli, nie obawiających się na co dzień rewizji, aresztowania, więzienia. Rok 1957 był pierwszym od 1939 rokiem, kiedy Polacy mogli rozkoszować się uczuciem bezpieczeństwa osobistego. Po 1956 r. mogła się rozwijać - wprawdzie w określonych ramach wolności - nauka, kultura. Jak szerokie były ramy autonomii władz PRL? Z zapisu rozmowy Gomułki z Chruszczowem w 1957 r., ogłoszonej przez Andrzeja
Odtąd było oczywiste, że dwa - wspomniane na początku - filary systemu muszą być utrzymane. Pozostawał jednak znaczny margines wolności. Cezury roku 1956 nie wolno lekceważyć. Pomimo że zachowane zostały zasadnicze cechy systemu radzieckiego, to jednak powstała duża sfera wolności, w której mogło się rozwijać zwykłe życie zwykłych obywateli, nie obawiających się na co dzień rewizji, aresztowania, więzienia. Rok 1957 był pierwszym od 1939 rokiem, kiedy Polacy mogli rozkoszować się uczuciem bezpieczeństwa osobistego. Po 1956 r. mogła się rozwijać - wprawdzie w określonych ramach wolności - nauka, kultura. Jak szerokie były ramy autonomii władz PRL? Z zapisu rozmowy Gomułki z Chruszczowem w 1957 r., ogłoszonej przez Andrzeja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego