Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Życie Warszawy
Nr: 14.12
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2001
nieruchomością. Osiągnięcie zakładanego czynszu w wysokości 3 proc. wartości odtworzeniowej staje się w najbliższych latach niemożliwe. Jeśli jednak Trybunał uchyli ten przepis, właściciele mieszkań będą mogli ze szkodą dla lokatorów urynkowić ceny czynszów, czyli je podnieść do znacznej wysokości. okres najmu Zgodnie z kontrowersyjną nową ustawą, umowa musi być zawarta na co najmniej trzy lata lub na czas nieoznaczony. Jeżeli podpisano ją na okres krótszy niż 3 lata, w rozumieniu prawa zawarta jest na czas nieokreślony. Konsekwencją tego jest znaczne utrudnienie jej rozwiązania. Wynajmujący musi wypowiedzieć ją na piśmie z podaniem przyczyn, podczas gdy najemca ma prawo to zrobić, nie podając powodów
nieruchomością. Osiągnięcie zakładanego czynszu w wysokości 3 proc. wartości <orig>odtworzeniowej</> staje się w najbliższych latach niemożliwe. Jeśli jednak Trybunał uchyli ten przepis, właściciele mieszkań będą mogli ze szkodą dla lokatorów urynkowić ceny czynszów, czyli je podnieść do znacznej wysokości. okres najmu Zgodnie z kontrowersyjną nową ustawą, umowa musi być zawarta na co najmniej trzy lata lub na czas nieoznaczony. Jeżeli podpisano ją na okres krótszy niż 3 lata, w rozumieniu prawa zawarta jest na czas nieokreślony. Konsekwencją tego jest znaczne utrudnienie jej rozwiązania. Wynajmujący musi wypowiedzieć ją na piśmie z podaniem przyczyn, podczas gdy najemca ma prawo to zrobić, nie podając powodów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego