Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok wydania: 2003
Rok powstania: 1993
i poza kontynentami, nie pozostawiając wówczas łatwych do odcyfrowania kopalnych śladów. Pośrednim dowodem występowania epok lodowych mogą być globalne regresje morskie, czyli zmniejszanie się zasięgu mórz szelfowych, choć ich przyczyny nie zawsze są jasne.
Mapy i przewyższone przekroje ukazują stromo opadający w głąb oceanu stok kontynentalny poza szelfem. W rzeczywistości nachylenie stoku wynosi zaledwie 1-6% (średnio 4%); dla stojącego na nim obserwatora przedstawiałby się więc jako niemal zupełnie płaski. Poczucie równiny pogłębione byłoby tym, że poza podmorskimi kanionami, wyżłobionymi przez prądy zawiesinowe, nie ma na nim istotnych nierówności.
Jest on jednak nader pochyły w porównaniu z dnem głębi oceanicznych, gdzie
i poza kontynentami, nie pozostawiając wówczas łatwych do odcyfrowania kopalnych śladów. Pośrednim dowodem występowania epok lodowych mogą być globalne regresje morskie, czyli zmniejszanie się zasięgu mórz szelfowych, choć ich przyczyny nie zawsze są jasne.<br>Mapy i przewyższone przekroje ukazują stromo opadający w głąb oceanu stok kontynentalny poza szelfem. W rzeczywistości nachylenie stoku wynosi zaledwie 1-6% (średnio 4%); dla stojącego na nim obserwatora przedstawiałby się więc jako niemal zupełnie płaski. Poczucie równiny pogłębione byłoby tym, że poza podmorskimi kanionami, wyżłobionymi przez prądy zawiesinowe, nie ma na nim istotnych nierówności.<br>Jest on jednak nader pochyły w porównaniu z dnem głębi oceanicznych, gdzie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego