Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
na dokładność zadanej długości.
Przy odkładaniu długości taśmą można wyróżnić następujące warianty:
a) taśma zwykła miernicza układana na terenie, wówczas błąd realizacji wynosi 1:2000, a w warunkach bardziej korzystnych nawet 1:5000;
b) taśma z podziałem milimetrowym lub taśma zwykła, z nakładkami milimetrowymi na końcach taśmy, spoczywająca na terenie, naciągana dynamometrem, przęsła oddzielone wskaźnikami; przez kilkakrotny pomiar otrzymuje się błąd względny od 1:10000 do 1:20000;
c) taśma z nakładkami lub podziałem milimetrowym naciągana dynamometrem, pobierana na palach tworzących poziom; przęsła oddzielone kreskami na płytkach; punkty: początkowy i końcowy mierzonej linii rzutowane na podziałki za pomocą teodolitów; osiągana dokładność
na dokładność zadanej długości.<br>Przy odkładaniu długości taśmą można wyróżnić następujące warianty:<br>a) taśma zwykła miernicza układana na terenie, wówczas błąd realizacji wynosi 1:2000, a w warunkach bardziej korzystnych nawet 1:5000;<br>b) taśma z podziałem milimetrowym lub taśma zwykła, z nakładkami milimetrowymi na końcach taśmy, spoczywająca na terenie, naciągana dynamometrem, przęsła oddzielone wskaźnikami; przez kilkakrotny pomiar otrzymuje się błąd względny od 1:10000 do 1:20000;<br>c) taśma z nakładkami lub podziałem milimetrowym naciągana dynamometrem, pobierana na palach tworzących poziom; przęsła oddzielone kreskami na płytkach; punkty: początkowy i końcowy mierzonej linii rzutowane na podziałki za pomocą teodolitów; osiągana dokładność
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego