Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
nadziemnych,
3) w posiadaniu właścicieli i użytkowników nieruchomości (np. przyłącza domowe).
W celu zbadania aktualności istniejących map geodezyjnych należy przeprowadzić wywiad w terenie, zwracając szczególną uwagę na aktualność sytuacji (m.in. armaturę naziemną uzbrojenia terenu), stan osnowy geodezyjnej (poziomej i pionowej). Jeżeli dla danego obszaru nie ma mapy lub jest nieaktualna, należy dokonać pomiaru sytuacyjno-wysokościowego i sporządzić mapę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami GUGiK o pomiarach kraju.
Materiały inwentaryzacyjne (dokumenty branżowe), znajdujące się w jednostkach eksploatujących dane urządzenie, mogą być wykorzystane do bezpośredniego kartowania map inwentaryzacyjnych, jeżeli spełniają następujące warunki:
1) mają wystarczającą ilość miar (podanych do 0,1 m
nadziemnych,<br>3) w posiadaniu właścicieli i użytkowników nieruchomości (np. przyłącza domowe).<br>W celu zbadania aktualności istniejących map geodezyjnych należy przeprowadzić wywiad w terenie, zwracając szczególną uwagę na aktualność sytuacji (m.in. armaturę naziemną uzbrojenia terenu), stan osnowy geodezyjnej (poziomej i pionowej). Jeżeli dla danego obszaru nie ma mapy lub jest nieaktualna, należy dokonać pomiaru sytuacyjno-wysokościowego i sporządzić mapę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami GUGiK o pomiarach kraju.<br>Materiały inwentaryzacyjne (dokumenty branżowe), znajdujące się w jednostkach eksploatujących dane urządzenie, mogą być wykorzystane do bezpośredniego kartowania map inwentaryzacyjnych, jeżeli spełniają następujące warunki:<br>1) mają wystarczającą ilość miar (podanych do 0,1 m
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego