Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 24
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
nie stanowią usprawiedliwienia dla faktu, iż do ubiegłego roku nie było w Polsce wieloletniego (20-30 lat) kompleksowego programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Zmniejszano stale wydatki na inwestycje. Powódź - jak stwierdza raport - ujawniła wszystkie uchybienia i niedomogi oraz nierzetelności w zakresie programowania, organizacji i koordynacji działań ratowniczych. Obowiązujące przepisy były rozproszone, częściowo nieaktualne i dawały możliwość różnej interpretacji. Bierność, oczekiwanie na rozkaz i decyzję obciąża zarówno przewodniczącego Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego jak i rejonowe komitety, które nie ogłaszały z własnej inicjatywy alarmów.

Kontrola wykazała - czytamy inny fragment raportu NIK - że ustalenia zawarte w planie obrony cywilnej państwa dotyczyły prowadzenia akcji ratowniczych i obronnych w
nie stanowią usprawiedliwienia dla faktu, iż do ubiegłego roku nie było w Polsce wieloletniego (20-30 lat) kompleksowego programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Zmniejszano stale wydatki na inwestycje. Powódź - jak stwierdza raport - ujawniła wszystkie uchybienia i niedomogi oraz nierzetelności w zakresie programowania, organizacji i koordynacji działań ratowniczych. Obowiązujące przepisy były rozproszone, częściowo nieaktualne i dawały możliwość różnej interpretacji. Bierność, oczekiwanie na rozkaz i decyzję obciąża zarówno przewodniczącego Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego jak i rejonowe komitety, które nie ogłaszały z własnej inicjatywy alarmów.<br><br> Kontrola wykazała - czytamy inny fragment raportu NIK - że ustalenia zawarte w planie obrony cywilnej państwa dotyczyły prowadzenia akcji ratowniczych i obronnych w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego