Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
że wszystkie one powinny zapewniać bezpieczeństwo osobowe, fizyczne, przemysłowe i informacyjne wiadomościom objętym ochroną tajemnicy.
W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że - według standardów zachodnich - zapewnienie bezpieczeństwa osobowego wiadomościom objętym ochroną tajemnicy polega na upoważnianiu do dostępu do tego rodzaju wiadomości wyłącznie osób o niekwestionowanej lojalności, prawych, godnych zaufania, zachowujących się nienagannie oraz posiadających inne cechy osobowości i kontakty osobiste, które nie budzą wątpliwości w kwestii zachowania przez nie tajemnicy. Problemowi należytego bezpieczeństwa osobowego nadaje się na Zachodzie ogromne znaczenie. Wynika to z przeświadczenia, że bezpieczeństwo wiadomości niejawnych zależy przede wszystkim od czynnika ludzkiego, tzn. od właściwego doboru osób upoważnionych, ciągłego ich
że wszystkie one powinny zapewniać bezpieczeństwo osobowe, fizyczne, przemysłowe i informacyjne wiadomościom objętym ochroną tajemnicy.<br>W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że - według standardów zachodnich - zapewnienie bezpieczeństwa osobowego wiadomościom objętym ochroną tajemnicy polega na upoważnianiu do dostępu do tego rodzaju wiadomości wyłącznie osób o niekwestionowanej lojalności, prawych, godnych zaufania, zachowujących się nienagannie oraz posiadających inne cechy osobowości i kontakty osobiste, które nie budzą wątpliwości w kwestii zachowania przez nie tajemnicy. Problemowi należytego bezpieczeństwa osobowego nadaje się na Zachodzie ogromne znaczenie. Wynika to z przeświadczenia, że bezpieczeństwo wiadomości niejawnych zależy przede wszystkim od czynnika ludzkiego, tzn. od właściwego doboru osób upoważnionych, ciągłego ich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego