Typ tekstu: Książka
Autor: Dąbek Stanisław
Tytuł: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku
Rok: 1996
dyskusję nad tym problemem (nienowym zresztą
w niemieckiej myśli i literaturze muzykologicznej). W 1969 r. ukazała się praca
zbiorowa pod redakcją Waltera Wiory Die Ausbreitung des Historismus über die
Musik. Aufsätze und Disskusionen (z niej pochodzi artykuł Dofleina), a w 1979
r. dopiero w tomie uzupełniającym do MGG pojawił się, niezbyt obszerny zresztą,
artykuł monograficzny poświęcony historyzmowi, pióra Dahlhausa (1979, s. 693-702).
Oczywiście trudno tu szerzej omawiać tę mało u nas znaną problematykę; ograniczę
się przede wszystkim do bardziej istotnych stwierdzeń.
Jedno ze współczesnych definicyjnych sformułowań zaproponowane przez niemieckiego
historyka sztuki Nikolausa Pevsnera (Dahlhaus nie podaje definicji historyzmu
w muzyce
dyskusję nad tym problemem (nienowym zresztą <br>w niemieckiej myśli i literaturze muzykologicznej). W 1969 r. ukazała się praca <br>zbiorowa pod redakcją Waltera Wiory Die Ausbreitung des Historismus über die <br>Musik. Aufsätze und Disskusionen (z niej pochodzi artykuł Dofleina), a w 1979 <br>r. dopiero w tomie uzupełniającym do MGG pojawił się, niezbyt obszerny zresztą, <br>artykuł monograficzny poświęcony historyzmowi, pióra Dahlhausa (1979, s. 693-702). <br>Oczywiście trudno tu szerzej omawiać tę mało u nas znaną problematykę; ograniczę <br>się przede wszystkim do bardziej istotnych stwierdzeń.<br> Jedno ze współczesnych definicyjnych sformułowań zaproponowane przez niemieckiego <br>historyka sztuki Nikolausa Pevsnera (Dahlhaus nie podaje definicji historyzmu <br>w muzyce
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego