Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzypczak Ewa, Szafliński Zygmunt
Tytuł: Wstęp do fizyki jądra
Rok: 1994
jeszcze wiele innych jąder, ulegających spontanicznym rozpadom na drodze przemiany albo . Rozpadowi ulegają niektóre jądra lekkie; najlżejszym nietrwałym nuklidem jest jądro trytu (31H32He+e+U(), rozpadające się z okresem połowicznego zaniku T1/2=12,5 lat.
5.3. Przemiana
5.3.1. Obserwacje i fakty doświadczalne
W wyniku emisji kwantu nuklid nie zmienia swojego składu nukleonowego, zmienia się tylko stan energetyczny jądra: przechodzi ono do stanu o niższej energii wzbudzenia lub do stanu podstawowego. Widma energii kwantów , emitowanych ze wzbudzonych jąder są dyskretne (rys.5.3a); położenie linii w skali energii jest charakterystyczne dla danego nuklidu. Poszczególne linie odpowiadają przejściom między
jeszcze wiele innych jąder, ulegających spontanicznym rozpadom na drodze przemiany albo . Rozpadowi ulegają niektóre jądra lekkie; najlżejszym nietrwałym nuklidem jest jądro trytu (31H32He+e+U(), rozpadające się z okresem połowicznego zaniku T1/2=12,5 lat. <br>&lt;tit&gt;5.3. Przemiana&lt;/&gt;<br>&lt;tit1&gt;5.3.1. Obserwacje i fakty doświadczalne&lt;/&gt; <br>W wyniku emisji kwantu nuklid nie zmienia swojego składu nukleonowego, zmienia się tylko stan energetyczny jądra: przechodzi ono do stanu o niższej energii wzbudzenia lub do stanu podstawowego. Widma energii kwantów , emitowanych ze wzbudzonych jąder są dyskretne (rys.5.3a); położenie linii w skali energii jest charakterystyczne dla danego nuklidu. Poszczególne linie odpowiadają przejściom między
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego