Parametry wyszukiwania

W kontekście wyrażenia
Długość cytatu
nuklid
Znaleziono 70 wyników.

Korpus Języka Polskiego PWN

Autentyczne przykłady użycia w piśmie i mowie zgromadzone w Korpusie
 • ... odpowiadający temu wykładniczy zanik światła emitowanego przez supernowe typu I. Nuklid 254 ((...)) jest produktem wysoce endotermicznym i magazynuje energię wyzwalaną w...
 • ... 27Al + ? › 30P + n i dalej 30P › 30Si + e+. Nuklid promieniotwórczy glinu oznakowany jako aluminium-27 bombardowany cząstkami alfa przekształca...
 • ... zanika.
  Każde jądro w stanie izomerycznym traktuje się jak indywidualny
  nuklid. Nuklidy są to poszczególnego rodzaju jądra scharakteryzowane przez liczby Z...
 • ... liczby atomowej o dwie jednostki i liczby masowej o cztery. Nuklid promieniotwórczy 234tor, o stosunkowo krótkim czasie życia, rozpada się, emitując...
 • ... natychmiast nadmiar energii, emitując kwant ((...)), co stwierdza się doświadczalnie. Jeżeli nuklid emituje cząstki o energii ((...)), energia wzbudzenia wynosi 609 ((...)) Rzeczywiście stwierdzono...
 • ... 3.1. Obserwacje i fakty doświadczalne
  W wyniku emisji kwantu
  nuklid nie zmienia swojego składu nukleonowego, zmienia się tylko stan energetyczny...
 • ... berylowych przedstawia tabela 6.2.
  Do radioaktywnych źródeł neutronowych należy
  nuklid 25298 ((...)) o półokresie 2,62 lat, emitujący neutrony w wyniku...
 • ... np. stopiony sód, w którym powstaje - aktywny ((...)) o energii ((...)). Jednak nuklid ten nie ma znaczenia jako trwałe źródło promieniowania, a pętle...
 • ... również ((...)) w którym SF zachodzi w 3,1% rozpadów z ((...)). Nuklid ten stanowi praktyczne źródło neutronów o dużej wydajności ((...)) Na rysunku...
 • ... przemianie z okresem półtrwania ((...)) dnia, a jądro ((...)) jest emiterem z ((...)) Nuklid ((...)) jest wprawdzie trwały, ale stanowi tylko 0,19% składu trwałych...
 • ... ogromnym przedziale od ok. 106s do 1017s.
  Uwaga:
  Jeżeli dany
  nuklid może emitować w rozpadzie kilka linii (jak to się zdarza...
 • ... być utworzony w szybkiej skali czasowej, ponieważ bogaty w neutrony nuklid o ((...)) będzie tworzył ((...)) jako końcowy produkt rozpadu . Dalszy rozpad do...
 • ... drodze przemiany albo . Rozpadowi ulegają niektóre jądra lekkie; najlżejszym nietrwałym nuklidem jest jądro trytu (31H32He+e+U(), rozpadające się z okresem...
 • ... idea rodziny promieniotwórczości składającej się z powiązanych ze sobą genetycznie nuklidów promieniotwórczych. Gdy zostały odkryte kolejne pierwiastki naturalnej promieniotwórczości, a w...
 • ... w milisievertach na rok): z promieniowania kosmicznego - 0,30; z nuklidów kosmogennych - 0,0157; z rubidu 87 - 0,006; z potasu...
 • ... wody śródlądowe - jedynie 0,10,2 Bq/l. Potężnym magazynem nuklidów jest również atmosfera. Średnio w metrze sześciennym powietrza zachodzi do...
 • ... rozpadu radionuklidu A jest więc równa sumie szybkości tworzenia się nuklidów B i C:
  Okres półrozpadu dla A wynosi:
  Ponieważ szybkości...
 • ... spełniają w strukturze promieniowania ogólnego, jest znikoma. Średnia zawartość niektórych nuklidów w podłożu (aktywność w Bq/kg) przedstawia się następująco (wg...
 • ... energii wiązania w MeV jako funkcję liczby masowej dla trwałych nuklidów (rys. 1.2).
  Energia wiązania dla najlżejszych trwałych jąder wynosi...
 • ... odgałęzienie mniej ważne. Wśród najcięższych pierwiastków znajduje się jednak kilka nuklidów rozpadających się wyłącznie lub w dużym stopniu w ten sposób...
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego