Typ tekstu: Książka
Autor: Kusch Włodzimierz
Tytuł: Co o promieniowaniu wiedzieć powinniśmy
Rok: 1998
przeciwnych kierunkach ze względu na różnoimienny znak naboju, promieniowanie ? nie ulega odchyleniu.
Już w 1903 r. Rutheford i Soddy wysunęli przypuszczenie, że rad, występujący zawsze w rudach uranu, stanowi po prostu produkt jego rozpadu, jest jakby jego "potomkiem". Tak powstała idea rodziny promieniotwórczości składającej się z powiązanych ze sobą genetycznie nuklidów promieniotwórczych. Gdy zostały odkryte kolejne pierwiastki naturalnej promieniotwórczości, a w laboratoriach, posługując się metodami fizycznymi i chemicznymi, ustalono ich "rodzinne" współzależności, można było stwierdzić, że istnieją trzy duże grupy pierwiastków. Noszą one nazwy szeregu promieniotwórczego urano-radowego, urano-aktynowego oraz szeregu promieniotwórczego torowego. Tablica (Tab. 2) ilustruje przemiany promieniotwórcze rodziny
przeciwnych kierunkach ze względu na różnoimienny znak naboju, promieniowanie ? nie ulega odchyleniu.<br>Już w 1903 r. Rutheford i Soddy wysunęli przypuszczenie, że rad, występujący zawsze w rudach uranu, stanowi po prostu produkt jego rozpadu, jest jakby jego "potomkiem". Tak powstała idea rodziny promieniotwórczości składającej się z powiązanych ze sobą genetycznie nuklidów promieniotwórczych. Gdy zostały odkryte kolejne pierwiastki naturalnej promieniotwórczości, a w laboratoriach, posługując się metodami fizycznymi i chemicznymi, ustalono ich "rodzinne" współzależności, można było stwierdzić, że istnieją trzy duże grupy pierwiastków. Noszą one nazwy szeregu promieniotwórczego urano-radowego, urano-aktynowego oraz szeregu promieniotwórczego torowego. Tablica (Tab. 2) ilustruje przemiany promieniotwórcze rodziny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego