Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
Klarbox, o poj. po 1134 m3 każdy. Daje to teoretyczny czas zatrzymania 3,3h. W II stopniu oczyszczania biologicznego ścieki są napowietrzane w dwóch komorach o wymiarach 15453,6m za pomocą sześciu rotorów [5].
W oczyszczalni ścieków przy zakładach produkujących nawozy azotowe w USA zastosowano oczyszczanie ścieków osadem czynnym niskoobciążonym, o czasie napowietrzania aż do 10 dni. Uzyskuje się jednak tylko 7785% utlenienia azotu amonowego. Na utlenienie 1kg NH3 należy dostarczyć 4,7kg tlenu.
W jednym z zakładów azotowych w Rosji zastosowano do oczyszczania ścieków komory napowietrzane czystym tlenem technicznym. Urządzenie nazwano Oxytankiem. Zastosowanie czystego tlenu w zakładach azotowych jest uzasadnione, ponieważ
Klarbox, o poj. po 1134 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; każdy. Daje to teoretyczny czas zatrzymania 3,3h. W II stopniu oczyszczania biologicznego ścieki są napowietrzane w dwóch komorach o wymiarach 15453,6m za pomocą sześciu rotorów [5].<br>W oczyszczalni ścieków przy zakładach produkujących nawozy azotowe w USA zastosowano oczyszczanie ścieków osadem czynnym niskoobciążonym, o czasie napowietrzania aż do 10 dni. Uzyskuje się jednak tylko 7785% utlenienia azotu amonowego. Na utlenienie 1kg NH3 należy dostarczyć 4,7kg tlenu.<br>W jednym z zakładów azotowych w Rosji zastosowano do oczyszczania ścieków komory napowietrzane czystym tlenem technicznym. Urządzenie nazwano Oxytankiem. Zastosowanie czystego tlenu w zakładach azotowych jest uzasadnione, ponieważ
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego