Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kobieta i Życie
Nr: 22
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1956
są mniej drastyczne, można stosować opiekę kuratora, ale należy przede wszystkim zapewnić kuratorom jak najdalej idącą pomoc ze strony władz administracyjnych w wykonywaniu przez nich obowiązków wobec nieletnich, powierzonych im w opiekę.
Niezależnie od tego należałoby jak najprędzej powołać specjalny komitet do spraw opieki nad dzieckiem, który by oprócz innych, o wiele szerszych zadań, zajął się również sprawami opieki nad amnestionowaną nieletnią młodzieżą. Wysuwane w tym kierunku w różnych środowiskach propozycje pozostały dotychczas bez echa.
Nie trzeba chyba przypominać, że jedynie szybkie i skuteczne przeciwdziałanie może zło zmniejszyć. A tym samym "odbarwić" drugą stronę amnestii - by akt łaski, stosowany wobec nieletnich, nie
są mniej drastyczne, można stosować opiekę kuratora, ale należy przede wszystkim zapewnić kuratorom jak najdalej idącą pomoc ze strony władz administracyjnych w wykonywaniu przez nich obowiązków wobec nieletnich, powierzonych im w opiekę. <br>Niezależnie od tego należałoby jak najprędzej powołać specjalny komitet do spraw opieki nad dzieckiem, który by oprócz innych, o wiele szerszych zadań, zajął się również sprawami opieki nad amnestionowaną nieletnią młodzieżą. Wysuwane w tym kierunku w różnych środowiskach propozycje pozostały dotychczas bez echa. <br>Nie trzeba chyba przypominać, że jedynie szybkie i skuteczne przeciwdziałanie może zło zmniejszyć. A tym samym "odbarwić" drugą stronę amnestii - by akt łaski, stosowany wobec nieletnich, nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego