Typ tekstu: Książka
Autor: Szaniawski Klemens
Tytuł: O nauce, rozumowaniu i wartościach
Rok: 1994
najwyżej 4 elementy A . W przeciwnym razie przyjmie drugą hipotezę. Daje to ryzyko błędu równe 0,267, wobec czego przeciętna użyteczność w rozpatrywanym problemie wyboru wynosi .26,7, gdy s , oraz .0,267, gdy s . Mniejszą z tych liczb jest .26,7, stanowi ona zatem wartość wskaźnika, wedle którego Praktyk ocenia przyjęty sposób postępowania. Otóż łatwo zauważyć, że wielkość ta mogłaby zostać podwyższona, gdyby praktyk obywał się bez "pośrednictwa", tzn. gdyby uzależniał swą decyzję wprost od wyniku tegoż eksperymentu. Mógłby wówczas lepiej (w przyjętym przez siebie maximinowym sensie tego słowa) dostosować zasadę podejmowania decyzji do swojej macierzy użyteczności. Postanawiając np., że
najwyżej 4 elementy A . W przeciwnym razie przyjmie drugą hipotezę. Daje to ryzyko błędu równe 0,267, wobec czego przeciętna użyteczność w rozpatrywanym problemie wyboru wynosi .26,7, gdy s , oraz .0,267, gdy s . Mniejszą z tych liczb jest .26,7, stanowi ona zatem wartość wskaźnika, wedle którego Praktyk ocenia przyjęty sposób postępowania. Otóż łatwo zauważyć, że wielkość ta mogłaby zostać podwyższona, gdyby praktyk obywał się bez "pośrednictwa", tzn. gdyby uzależniał swą decyzję wprost od wyniku tegoż eksperymentu. Mógłby wówczas lepiej (w przyjętym przez siebie maximinowym sensie tego słowa) dostosować zasadę podejmowania decyzji do swojej macierzy użyteczności. Postanawiając np., że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego