Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 11.06
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
dokładnie 14 września, w dniu pogrzebu pisarza, zamieścić niedługi tekst Michała Radgowskiego (okoliczności ukazania się tego artykułu znane są mi także z bezpośredniej relacji przekazanej przez Radgowskiego). Przytaczam tekst zapisu cenzury: "Wszelkie publikacje tyczące osoby i twórczości Melchiora Wańkowicza wykraczające poza sferę problematyki warsztatowo-literackiej (określające go jako człowieka wielkiej odwagi, polityka, działacza, bohatera narodowego itd.) należy wstrzymać i sygnalizować kierownictwu GUKPPiW (13/0.1974)".

Na temat powtarzanych w środowisku opinii o stanie "zasobności pisarza", zachęcam zainteresowanych do lektury korespondencji Melchiora Wańkowicza z Jerzym Giedroyciem (Warszawa 2000), jak i do dwutomowej korespondencji prywatnej Zofii i Melchiora Wańkowiczów, którą przygotowuje do wydania
dokładnie 14 września, w dniu pogrzebu pisarza, zamieścić niedługi tekst Michała Radgowskiego (okoliczności ukazania się tego artykułu znane są mi także z bezpośredniej relacji przekazanej przez Radgowskiego). &lt;gap&gt; Przytaczam tekst zapisu cenzury: "Wszelkie publikacje tyczące osoby i twórczości Melchiora Wańkowicza wykraczające poza sferę problematyki warsztatowo-literackiej (określające go jako człowieka wielkiej odwagi, polityka, działacza, bohatera narodowego itd.) należy wstrzymać i sygnalizować kierownictwu GUKPPiW (13/0.1974)".<br><br>Na temat powtarzanych w środowisku opinii o stanie "zasobności pisarza", zachęcam zainteresowanych do lektury korespondencji Melchiora Wańkowicza z Jerzym Giedroyciem (Warszawa 2000), jak i do dwutomowej korespondencji prywatnej Zofii i Melchiora Wańkowiczów, którą przygotowuje do wydania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego