Typ tekstu: Książka
Autor: Drewnowski Tadeusz
Tytuł: Próba scalenia
Rok: 1997
Nieporównanie większe spustoszenia poczyniła stalinowska nowomowa zideologizowana i zeschematyzowana, która weszła znacznie głębiej w praktykę polskiego życia. Żerowała ona na upowszechniającym się w latach pięćdziesiątych języku standardowym, przenikała do mowy codziennej, doprowadzała do zwyrodnień polszczyzny. Funkcjonowała praktycznie przez cały okres PRL-u, nabierając szczególnego znaczenia w czasach kryzysów, przełomów i ofensyw ideologicznych - pod koniec lat sześćdziesiątych, w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i w dobie stanu wojennego.
Dawniej w Polsce wzorce językowe tworzyły dzieła literackie; klasyczna literatura realistyczna w drugiej połowie XIX wieku wykształciła dojrzałą przejrzystą polszczyznę. Po roku 1956 w procesie kształtowania się języka "ogólnego" literatura tej dawnej swojej misji nie
Nieporównanie większe spustoszenia poczyniła stalinowska nowomowa zideologizowana i zeschematyzowana, która weszła znacznie głębiej w praktykę polskiego życia. Żerowała ona na upowszechniającym się w latach pięćdziesiątych języku standardowym, przenikała do mowy codziennej, doprowadzała do zwyrodnień polszczyzny. Funkcjonowała praktycznie przez cały okres PRL-u, nabierając szczególnego znaczenia w czasach kryzysów, przełomów i ofensyw ideologicznych - pod koniec lat sześćdziesiątych, w drugiej połowie lat siedemdziesiątych i w dobie stanu wojennego.<br>Dawniej w Polsce wzorce językowe tworzyły dzieła literackie; klasyczna literatura realistyczna w drugiej połowie XIX wieku wykształciła dojrzałą przejrzystą polszczyznę. Po roku 1956 w procesie kształtowania się języka "ogólnego" literatura tej dawnej swojej misji nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego