Typ tekstu: Książka
Autor: Dybowska Alicja, Żaryn Jan, Żaryn Małgorzata
Tytuł: Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do współczesności
Rok: 1996
zawarto w Wormacji konkordat (umowę), na mocy którego cesarz zrzekł się prawa mianowania biskupów, wybieranych odtąd przez duchowieństwo i zatwierdzanych przez papieża. Dopiero tak powołanemu dostojnikowi panujący nadawał w lenno uposażenie biskupstwa.

U schyłku XI stulecia papież wezwał chrześcijan do wyzwolenia Ziemi Świętej, znajdującej się wówczas w rękach nietolerancyjnych i okrutnych Turków seldżuckich.
Wezwanie to bardzo poruszyło wiernych. Ludzie ze wszystkich grup społecznych - zarówno panujący, jak i prości wieśniacy - uczestniczyli w wyprawach krzyżowych, organizowanych w ciągu następnych dwóch wieków. Krucjaty doprowadziły do odzyskania Jerozolimy oraz do utworzenia państwa chrześcijańskiego w Palestynie. Choć zdobycze te nie były trwałe pozwoliły krzyżowcom zetknąć się
zawarto w Wormacji konkordat (umowę), na mocy którego cesarz zrzekł się prawa mianowania biskupów, wybieranych odtąd przez duchowieństwo i zatwierdzanych przez papieża. Dopiero tak powołanemu dostojnikowi panujący nadawał w lenno uposażenie biskupstwa.<br><br>U schyłku XI stulecia papież wezwał chrześcijan do wyzwolenia Ziemi Świętej, znajdującej się wówczas w rękach nietolerancyjnych i okrutnych Turków seldżuckich.<br>Wezwanie to bardzo poruszyło wiernych. Ludzie ze wszystkich grup społecznych - zarówno panujący, jak i prości wieśniacy - uczestniczyli w wyprawach krzyżowych, organizowanych w ciągu następnych dwóch wieków. Krucjaty doprowadziły do odzyskania Jerozolimy oraz do utworzenia państwa chrześcijańskiego w Palestynie. Choć zdobycze te nie były trwałe pozwoliły krzyżowcom zetknąć się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego