Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Trybuna
Nr: 03.01
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2005
się tam ponad 250 wnioskodawców. Pierwszy szczyt odwiedzin, nawet po 150 osób dziennie, zaczął się po opublikowaniu w grudniu ub.r. informacji o przeszłości Małgorzaty Niezabitowskiej, rzeczniczki prasowej rządu Tadeusza Mazowieckiego. Druga fala, w podobnej ilości petentów, wlała się do archiwów pomorskiego IPN-u, gdy ujawniono "listę Wildsteina". Emocje jednak opadają i teraz codziennie w obu biurach - gdańskim i bydgoskim - składanych jest do 60 wniosków o udostępnienie akt.
W koszalińskiej delegaturze IPN wnioski o dostęp do teczek wydawane są i przyjmowane tylko raz w tygodniu, w poniedziałki. Wczoraj w tamtejszej poczekalni było pusto. Jak powiedzieli "TRYBUNIE" dyżurujący archiwiści, tak jest po
się tam ponad 250 wnioskodawców. Pierwszy szczyt odwiedzin, nawet po 150 osób dziennie, zaczął się po opublikowaniu w grudniu ub.r. informacji o przeszłości Małgorzaty Niezabitowskiej, rzeczniczki prasowej rządu Tadeusza Mazowieckiego. Druga fala, w podobnej ilości petentów, wlała się do archiwów pomorskiego IPN-u, gdy ujawniono "listę Wildsteina". Emocje jednak opadają i teraz codziennie w obu biurach - gdańskim i bydgoskim - składanych jest do 60 wniosków o udostępnienie akt. <br>W koszalińskiej delegaturze IPN wnioski o dostęp do teczek wydawane są i przyjmowane tylko raz w tygodniu, w poniedziałki. Wczoraj w tamtejszej poczekalni było pusto. Jak powiedzieli "TRYBUNIE" dyżurujący archiwiści, tak jest po
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego