Typ tekstu: Książka
Autor: Kowalczyk Paweł
Tytuł: Fizyka cząsteczek
Rok: 2000
pędu elektronu poruszającego się w tym polu nie jest stały. To samo można wyrazić stwierdzeniem, że operator orbitalnego momentu pędu elektronu l nie komutuje z hamiltonianem elektronowym H. Ale w cząsteczce dwuatomowej to pole ma symetrię osiową, dlatego operator rzutu orbitalnego momentu pędu elektronu na oś cząsteczki jest przemienny z operatorem Hamiltona i można przypisać orbitalom molekularnym określone wartości własne operatora lz. Okazuje się, że kombinacje atomowych funkcji falowych, które oznaczyliśmy symbolem , odpowiadają wartości własnej ; orbitale typu (ściślej: odpowiednio dobrane kombinacje liniowe tych orbitali , którymi posługiwaliśmy się powyżej) odpowiadają itd. Stany z niezerową wartością są więc dwukrotnie zdegenerowane. Przypomina to znany
pędu elektronu poruszającego się w tym polu nie jest stały. To samo można wyrazić stwierdzeniem, że operator orbitalnego momentu pędu elektronu l nie komutuje z hamiltonianem elektronowym H. Ale w cząsteczce dwuatomowej to pole ma symetrię osiową, dlatego operator rzutu orbitalnego momentu pędu elektronu na oś cząsteczki jest przemienny z operatorem Hamiltona <gap> i można przypisać orbitalom molekularnym określone wartości własne operatora lz. Okazuje się, że kombinacje atomowych funkcji falowych, które oznaczyliśmy symbolem <gap>, odpowiadają wartości własnej <gap>; orbitale typu <gap> (ściślej: odpowiednio dobrane kombinacje liniowe tych orbitali <gap>, którymi posługiwaliśmy się powyżej) odpowiadają <gap> itd. Stany z niezerową wartością <gap> są więc dwukrotnie zdegenerowane. Przypomina to znany
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego