Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
produkuje (i oczywiście sprzedaje) więcej niż przedsiębiorstwo maksymalizujące zysk . Ta większa produkcja i sprzedaż uzasadniana jest zwykle większymi wydatkami na reklamę, na które nie może sobie pozwolić przedsiębiorstwo maksymalizujące zysk. Jeśli do modelu przedsiębiorstwa maksymalizującego utarg wprowadzimy ograniczenie w postaci konieczności osiągania zysku w wysokości Zmin, to przy przyjętych założeniach optymalna będzie wielkość produkcji Q3, niższa niż Q4, ale ciągle jeszcze wyższa niż Q2. Jest oczywiste, że przy produkcji Q3 utarg przedsiębiorstwa jest niższy niż przy produkcji Q4. Jest też oczywiste, że im wyższy jest ów minimalny poziom zysku uznawany przez kierownictwo przedsiębiorstwa za niezbędny, tym mniejsza jest różnica między maksymalizacją
produkuje (i oczywiście sprzedaje) więcej niż przedsiębiorstwo maksymalizujące zysk <gap>. Ta większa produkcja i sprzedaż uzasadniana jest zwykle większymi wydatkami na reklamę, na które nie może sobie pozwolić przedsiębiorstwo maksymalizujące zysk. Jeśli do modelu przedsiębiorstwa maksymalizującego utarg wprowadzimy ograniczenie w postaci konieczności osiągania zysku w wysokości Zmin, to przy przyjętych założeniach optymalna będzie wielkość produkcji Q3, niższa niż Q4, ale ciągle jeszcze wyższa niż Q2. Jest oczywiste, że przy produkcji Q3 utarg przedsiębiorstwa jest niższy niż przy produkcji Q4. Jest też oczywiste, że im wyższy jest ów minimalny poziom zysku uznawany przez kierownictwo przedsiębiorstwa za niezbędny, tym mniejsza jest różnica między maksymalizacją
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego