Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
w większym stopniu wynika on z sytuacji gospodarczej kraju.
1Rozwój gospodarczy kraju a potrzeby kadrowe
Obserwowana od dłuższego czasu w wielu krajach uprzemysłowionych, a w ostatnich latach rysująca się także w Polsce, przewaga społecznego zapotrzebowania na wykształcenie ponadobligatoryjne nad zapotrzebowaniem gospodarki na kadry kwalifikowane rodzi trudny do rozwiązania problem określenia optymalnego tempa rozwoju edukacji ponadobowiązkowej. Wprawdzie w miarę rozwoju gospodarczego występuje pewien wzrost udziału zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, jednak nie następuje tu bardziej zasadnicza zmiana proporcji. W naszym kraju bowiem w dalszym ciągu gospodarka wykazuje największą chłonność na absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - udział tej grupy stanowi obecnie blisko połowę globalnego zapotrzebowania
w większym stopniu wynika on z sytuacji gospodarczej kraju. <br>&lt;tit1&gt;1Rozwój gospodarczy kraju a potrzeby kadrowe&lt;/tit1&gt;<br> Obserwowana od dłuższego czasu w wielu krajach uprzemysłowionych, a w ostatnich latach rysująca się także w Polsce, przewaga społecznego zapotrzebowania na wykształcenie ponadobligatoryjne nad zapotrzebowaniem gospodarki na kadry kwalifikowane rodzi trudny do rozwiązania problem określenia optymalnego tempa rozwoju edukacji ponadobowiązkowej. Wprawdzie w miarę rozwoju gospodarczego występuje pewien wzrost udziału zapotrzebowania na kadry kwalifikowane, jednak nie następuje tu bardziej zasadnicza zmiana proporcji. W naszym kraju bowiem w dalszym ciągu gospodarka wykazuje największą chłonność na absolwentów zasadniczych szkół zawodowych - udział tej grupy stanowi obecnie blisko połowę globalnego zapotrzebowania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego