Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
Tak jest w przypadku wspomnianego już modelu psychologii interakcyjnej Endlera i Magnussona, która bardzo silnie związała się - w zakresie metodyki badań empirycznych - z modelem ANOVA (dokładniej, odmiana trójczynnikowa - krytyczne uwagi na ten temat w: Brzeziński, 1985d).

Biorąc pod uwagę wzajemne uwarunkowania czynności "odkrywania" i czynności "uzasadniania" i myśląc o wyborze optymalnego modelu badawczego (etap 4.) badacz musi jednocześnie myśleć o dopasowanym do tego modelu badawczego modelu statystycznym (etap 6.). Wybór modelu statystycznego, w ramach którego analizowane będą dane empiryczne zebrane w badaniu poprowadzonym zgodnie z wymaganiami danego modelu badawczego, na przykład eksperymentalnego, musi być dokonany zanim przystąpi się do zbierania owych
Tak jest w przypadku wspomnianego już modelu psychologii interakcyjnej Endlera i Magnussona, która bardzo silnie związała się - w zakresie metodyki badań empirycznych - z modelem ANOVA (dokładniej, odmiana trójczynnikowa - krytyczne uwagi na ten temat w: Brzeziński, 1985d).<br><br>Biorąc pod uwagę wzajemne uwarunkowania czynności "odkrywania" i czynności "uzasadniania" i myśląc o wyborze optymalnego modelu badawczego (etap 4.) badacz musi jednocześnie myśleć o dopasowanym do tego modelu badawczego modelu statystycznym (etap 6.). Wybór modelu statystycznego, w ramach którego analizowane będą dane empiryczne zebrane w badaniu poprowadzonym zgodnie z wymaganiami danego modelu badawczego, na przykład eksperymentalnego, musi być dokonany zanim przystąpi się do zbierania owych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego