Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
dodać, że tak sformułowane optimum Pareto budzi sporo wątpliwości, podnoszonych zresztą w literaturze. Chodzi zwłaszcza o to, że tego typu definicja nie pozwala na jednoznaczne określenie stanu optimum. Zdefiniowanych w ten sposób stanów optymalnych może być wiele, przy czym nie są one ze sobą w pełni porównywalne. Każda z sytuacji optymalnych w sensie Pareto odpowiada odmiennym proporcjom podziału globalnego dochodu między członków społeczeństwa, co m.in. oznacza, że wybór między nimi nie może być dokonywany tylko przy użyciu kryteriów czysto ekonomicznych. Przy ocenie proporcji podziału muszą być brane pod uwagę także kryteria pozaekonomiczne, np. moralno-etyczne. Nie można jednak zakładać, że
dodać, że tak sformułowane optimum Pareto budzi sporo wątpliwości, podnoszonych zresztą w literaturze. Chodzi zwłaszcza o to, że tego typu definicja nie pozwala na jednoznaczne określenie stanu optimum. Zdefiniowanych w ten sposób stanów optymalnych może być wiele, przy czym nie są one ze sobą w pełni porównywalne. Każda z sytuacji optymalnych w sensie Pareto odpowiada odmiennym proporcjom podziału globalnego dochodu między członków społeczeństwa, co m.in. oznacza, że wybór między nimi nie może być dokonywany tylko przy użyciu kryteriów czysto ekonomicznych. Przy ocenie proporcji podziału muszą być brane pod uwagę także kryteria pozaekonomiczne, np. moralno-etyczne. Nie można jednak zakładać, że
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego