Typ tekstu: Książka
Autor: Jarosz Maria
Tytuł: Samobójstwa
Rok: 1997
różnicującym obydwie porównywane zbiorowości jest natomiast udział w strukturze samobójstw usiłowanych młodzieży z zasadniczych szkół zawodowych - kilkakrotnie wyższy wśród uczniów i uczennic z rodzin zdezorganizowanych niż wśród ich rówieśników pochodzących z rodzin względnie normalnych. Przyczyny tego stanu rzeczy nie są znane, zebrany zaś materiał badawczy nie stwarza możliwości kompetentnego wyjaśnienia owej dysproporcji. Warto jednak zasygnalizować fakt, że nadreprezentacja prób samobójczych dokonanych przez dzieci wywodzące się z rodzin dysfunkcjonalnych uczęszczające do szkół zawodowych współwystępowała z nasileniem innych patologicznych zachowań tych uczniów. Sytuacja wymagałaby odrębnego, być może monograficznego, badania problemowego.

Nasilanie się zachowań samobójczych wśród uczniów określonych typów szkół związane jest zarówno z
różnicującym obydwie porównywane zbiorowości jest natomiast udział w strukturze samobójstw usiłowanych młodzieży z zasadniczych szkół zawodowych - kilkakrotnie wyższy wśród uczniów i uczennic z rodzin zdezorganizowanych niż wśród ich rówieśników pochodzących z rodzin względnie normalnych. Przyczyny tego stanu rzeczy nie są znane, zebrany zaś materiał badawczy nie stwarza możliwości kompetentnego wyjaśnienia owej dysproporcji. Warto jednak zasygnalizować fakt, że nadreprezentacja prób samobójczych dokonanych przez dzieci wywodzące się z rodzin dysfunkcjonalnych uczęszczające do szkół zawodowych współwystępowała z nasileniem innych patologicznych zachowań tych uczniów. Sytuacja wymagałaby odrębnego, być może monograficznego, badania problemowego.<br><br>Nasilanie się zachowań samobójczych wśród uczniów określonych typów szkół związane jest zarówno z
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego