Typ tekstu: Książka
Autor: Kośmider Joanna, Mazur-Chrzanowska Barbara, Wyszyński Bartosz
Tytuł: Odory
Rok: 2002
chlewnej (35% w grupie, około 6% wszystkich skarg). Zapachowej uciążliwości chowu drobiu i trzody chlewnej dotyczy więc ponad 12% wszystkich skarg. Rozkład skarg na uciążliwość działalności produkcyjnej przedstawiono na rysunkach 10.4 (dział B) i 10.5 (grupaB1). Niewątpliwy jest zdecydowanie dominujący udział skarg na uciążliwość zakładów mięsnych i wytwórni pasz. Stanowiły one około 15% wszystkich zgromadzonych skarg(A,B, C i D), około 35% skarg na działalność produkcyjną (B) i 70% skarg na działalność B1 (produkcję artykułów spożywczych i pasz).

Klasyfikację stosunkowo nielicznych skarg na uciążliwość działalności handlowej, usługowej i gastronomii (dział C) przedstawiono na rysunku 10.6, a na
chlewnej (35% w grupie, około 6% wszystkich skarg). Zapachowej uciążliwości chowu drobiu i trzody chlewnej dotyczy więc ponad 12% wszystkich skarg. Rozkład skarg na uciążliwość działalności produkcyjnej przedstawiono na rysunkach 10.4 (dział B) i 10.5 (grupaB1). Niewątpliwy jest zdecydowanie dominujący udział skarg na uciążliwość zakładów mięsnych i wytwórni pasz. Stanowiły one około 15% wszystkich zgromadzonych skarg(A,B, C i D), około 35% skarg na działalność produkcyjną (B) i 70% skarg na działalność B1 (produkcję artykułów spożywczych i pasz).<br>&lt;gap reason="tab"&gt;<br>Klasyfikację stosunkowo nielicznych skarg na uciążliwość działalności handlowej, usługowej i gastronomii (dział C) przedstawiono na rysunku 10.6, a na
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego