Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Dziennik Polski
Nr: 4.10
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 1980
wszystkim na drodze zmian strukturalnych w przemyśle.
Omawiając zadania rolnictwa, I sekretarz KC PZPR zwrócił uwagę na konieczność wydatnego zwiększenia produkcji zbóż i pasz. W tym celu należy rozszerzyć ich uprawę, odrabiając opóźnienia, które powstały w czasie tegorocznej wiosny. Nie stać nas na utrzymanie na obecnym poziomie importu zbóż i pasz.
W najbliższym czasie trzeba zakończyć wprowadzanie w życie wniosków i postulatów zgłoszonych w trakcie dyskusji przed VIII Zjazdem i na Zjeździe, na spotkaniach przedwyborczych. Dotyczy to zwłaszcza przedsięwzięć usprawniających funkcjonowanie handlu, komunikacji i administracji. Chodzi o podniesienie dyscypliny pracy, likwidację przerostów zatrudnienia, o lepsze funkcjonowanie tych działów gospodarki narodowej, które
wszystkim na drodze zmian strukturalnych w przemyśle.<br> Omawiając zadania rolnictwa, I sekretarz KC PZPR zwrócił uwagę na konieczność wydatnego zwiększenia produkcji zbóż i pasz. W tym celu należy rozszerzyć ich uprawę, odrabiając opóźnienia, które powstały w czasie tegorocznej wiosny. Nie stać nas na utrzymanie na obecnym poziomie importu zbóż i pasz.<br> W najbliższym czasie trzeba zakończyć wprowadzanie w życie wniosków i postulatów zgłoszonych w trakcie dyskusji przed VIII Zjazdem i na Zjeździe, na spotkaniach przedwyborczych. Dotyczy to zwłaszcza przedsięwzięć usprawniających funkcjonowanie handlu, komunikacji i administracji. Chodzi o podniesienie dyscypliny pracy, likwidację przerostów zatrudnienia, o lepsze funkcjonowanie tych działów gospodarki narodowej, które
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego